Prenavljamo prostore

Korona pavzo pridno izkoriščamo za prenovo lokala